Με λίγα λόγια...

  • Ο Αντώνης Βενιέρης ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1987, αρχικά ασχολήθηκε με την τοιχοποιία και τα επιχρίσματα (τούβλα-σοβαντίσματα κ.λ.π.) ενώ στην συνέχεια παράλληλα απέκτησε την εμπειρεία της κατασκευής μπετού, αφού ασχολήθηκε και με αυτό τον τομέα, που έχει άμεση συνάρτηση με τον προηγούμενο. Στην συνέχεια έρχεται μια νέα εμπειρεία να προστεθεί, αυτή των στεγανωποιήσεων και μονόσεων, με ειδίκευση και για κεραμοσκεπές. Αυτό του έδωσε την δυνατότητα να έχει πλήρεις γνώσεις για την επόμενη παράλληλη ενασχόληση, που είναι αυτή των ανακαινίσεων, τόσο για διαμερίσματα και κατοικίες, όσο και για εμπορικά καταστήματα και κτήρια. Νέες εμπειρείες προστίθενται στην πορεία, με άμεση συνάρτηση με τις προηγούμενες, πλέον υπάρχει η δυνατότητα των ελαιοχρωματισμών και βαφής, εμπειρεία σημαντική για την ολοκλήρωση ενός έργου!

    Στην όλη πορεία μέχρι σήμερα, με οποιοδήποτε τομέα κι αν ασχολήθηκε, ο Αντώνης Βενιέρης είχε πάντα ένα σημαντικό προβάδισμα, αυτό της ενημέρωσης νέων υλικων, μεθόδων και τεχνολογιών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις κατά πόδας, τόσο για τους τομείς που ασχολείται μέχρι σήμερα, όσο και για τους παράλληλους που έχουν άμεση συνάρτηση με τις εργασίες που αναλαμβάνει! Κλείνοντας θα λέγαμε ότι πλέον έχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρεία και γνώση για κάθε εργασία που είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας για λογαριασμό του πελάτη μας, εσάς!